SWISS KRONO STOP FIRE – niezapalne płyty wiórowe i MDF

Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej,
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

  • w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
  • w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.

Grupa SWISS KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych. Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B, s2, d0

Euroklasa  Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru
A1 Niepalne Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
A2  Niepalne niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B

 Niezapalne

 Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C  Trudno zapalne  Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
D Łatwo zapalne Istotny udział w pożarze
E  Łatwo zapalne  Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe
F  Łatwo zapalne  Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych
Euroklasa  Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu
s1 Prawie bez dymu

s2

 Średnia ilość i gęstość dymu

s3 Bardzo dużo gęstego dymu
Euroklasa Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0

 Brak płonących kropli

d1 Niewiele płonących kropli(podobne do iskier z płonącego drewna)
d2 Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

W ofercie dostępne są następujące płyty meblowe:

  • SWISS KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm – B – s2, d0
  • SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm – B – s2, d0
  • SWISS KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm – B – s1, d0
  • SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm – B – s1, d0

P.P.H.U. Meblopłyt PLUS
ul. Olszewskiego 6
tel. 41-367 59 43

© Meblopłyt PLUS

Projekt: kreatywni.studio